Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС POLYGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTÍNEZ 1975

Союз Saginion procumbentis Tx. et Ohba in Géhu et al. 1972

Veronico serpyllifoliae-Spergularietum rubrae Passarge ex Mucina et al. 1993

Діагностичні види: Spergularia rubra, Veronica serpyllifolia.
Умови місцезростань: сухі й піщані ґрунти, ущільнені стежки.
Поширення в Україні: у всіх регіонах — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.