Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС POLYGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTÍNEZ 1975

Союз Polygono-Coronopodion Sissingh 1969

Euclidietum syriaci Slavnić 1951

Діагностичні види: Euclidium syriacum, Lappula squarrosa, Sisymbrium orientale.
Умови місцезростань: сухі вигони, витоптувані ділянки поблизу токів, доріг.
Поширення в Україні: південь Лісостепу, Степ, Крим, Закарпаття та Передкарпаття.
Синсозологічний статус: не має.

.