Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС POLYGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTÍNEZ 1975

Союз Saginion procumbentis Tx. et Ohba in Géhu et al. 1972

Sagino procumbentis-Bryetum argentei Diemont et al. 1940

Synonyms: Bryo-Saginetum procumbentis Diemont et al. 1940 corr. Rivas-Martínez et al. 2002.

Діагностичні види: Bryum argenteum, Ceratodon purpureus, Poa annua, Sagina procumbens.
Умови місцезростань: відкриті вологі й напіввологі біотопи, сформовані Bryum argenteum у нижньому ярусі та Sagina procumbens — у верхньому. Переважно в містах у щілинах між плитами мощення, але можуть траплятися також на ущільнених суглинистих ґрунтах у селах.
Поширення в Україні: західні регіони, Передгірський і Південнобережний Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.