Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС POLYGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTÍNEZ 1975

Союз Polygono-Coronopodion Sissingh 1969

Poo annuae-Coronopodetum squamati Gutte 1966

Synonyms: Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola 1921) Beger 1930.


Діагностичні види: Chenopodium glaucum, Coronopus squamatus, Lolium perenne, Polygonum aviculare, Puccinellia distans.
Умови місцезростань: витоптувані піщані береги, вигони, порушені газони, ділянки поблизу стежок і сільських доріг з багатими на поживні речовини і часто слабозасоленими ґрунтами.
Поширення в Україні: Лівобережний Лісостеп, Степ, Прикарпаття, Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.