Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС POLYGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTÍNEZ 1975

Союз Saginion procumbentis Tx. et Ohba in Géhu et al. 1972

Poetum annuae Gams 1927

Synonyms: Poetum annuae Felföldy 1942.


Діагностичні види: Lepidotheca suaveolens, Plantago major, Poa annua, Taraxacum officinale.
Умови місцезростань: придорожні місцезростання зі значним рівнем витоптування, сухі й помірно зволожені. Це переважно ділянки в частково затінених місцях на багатих поживними речовинами ґрунтах у населених пунктах, їх околицях, лісові дороги, стежки та береги ставків.
Поширення в Україні: у всіх регіонах — зазвичай (найчастіше трапляється у сільській місцевості).
Синсозологічний статус: не має.

.