Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС POLYGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTÍNEZ 1975

Союз Saginion procumbentis Tx. et Ohba in Géhu et al. 1972

Herniarietum glabrae (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975

Synonyms: Lolio-Plantaginetum herniarietosum glabrae Hohenester 1960.


Діагностичні види: Herniaria glabra, Potentilla argentea, Spergularia rubra.
Умови місцезростань: добре дреновані щебенисті або піщані ґрунти з низьким вмістом поживних речовин. Стежки, піщані дороги, поля, ділянки біля жител та господарських будівель, рідше — піски у заплавах річок. Здатні витримувати значне пересихання ґрунту.
Поширення в Україні: у всіх регіонах — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.