Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС POLYGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTÍNEZ 1975

Союз Polygono-Coronopodion Sissingh 1969

Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri Oberd. 1954 corr. Mucina in mucina et al. 1993

Synonyms: Eragrostio-Polygonetum avicularis Oberd. 1952.


Діагностичні види: Conyza canadensis, Eragrostis minor, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare.
Умови місцезростань: придорожні сухі й добре освітлені відкриті ділянки з піщаними або кам’янистими ґрунтами уздовж залізничних станцій і тротуарів міст.
Поширення в Україні: у всіх регіонах — зазвичай.
Синсозологічний статус: не має.

.