Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС POLYGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTÍNEZ 1975

Союз Polygono-Coronopodion Sissingh 1969

Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri Soó ex Bodrogközy 1966 corr. Borhidi 2003

Synonyms: Sclerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 1927) Soó 1940; Polygono avicularis-Sclerochloetum durae Soó von Bere 1940 (art. 2b, nom. nud.); Sclerochloo-Polygonetum avicularis Soó ex Korneck 1969 corr. Mucina in Mucina et al. 1993.


Діагностичні види: Anagallis arvensis, Chenopodium urbicum, Lepidium ruderale, Lepidotheca suaveolens, Polygonum aviculare, Sclerochloa dura.
Умови місцезростань: добре освітлені сухі екотопи зі значним рівнем витоптування уздовж ґрунтових доріг, у сільській місцевості.
Поширення в Україні: Лісостеп, Степ, Крим, Закарпаття (?).
Синсозологічний статус: не має.

.