Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928

Synonyms: Oxalidion acetosellae Krajina 1933 (art. 29b); Vaccinio-Piceion excelsae Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Athyrium filix-femina, Calamagrostis villosa, Dryopteris carthusiana, Homogyne alpinа, Maianthemum bifolium, Moneses uniflora, Oxalis acetosella, Picea abies, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus. Європейські бореальні рівнинні та гірські ялинові ліси, приурочені до бідних на поживні речовини біотопів. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 342.

.