Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928

Sphagno girgensohnii-Piceetum (Br.-Bl. 1939) Polakowska 1962

Діагностичні види: Alnus glutinosa, Betula pubescens, Calla palustris, Carex lasiocarpa, Equisetum palustre, Molinia caerulea, Polytrichastrum alpinum, Sphagnum centrale, S. girgensohnii, S. magellanicum, S. palustre, S. squarrosum, S. teres.

Умови місцезростань: локальні заглибини з доволі високим рівнем ґрунтових вод, заповнені кислим мезотрофним торфом.

Поширення в Україні: Західне і Центральне Полісся.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Sphagno girgensohnii-Piceetum (Br.-Bl. 1939) Polakowska 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 344.

.