Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928

Luzulo sylvaticae-Piceetum Wraber 1963

Діагностичні види:Homogyne alpinа, Luzula sylvatica, Streptopus amplexifolius, Soldanella montana auct., Veratrum album s. l.

Умови місцезростань: верхня частина лісового поясу, переважно на висотах понад 1000 м над р. м. 

Поширення в Україні: Карпати (Чивчино-Гринявські гори).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9410). 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Luzulo sylvaticae-Piceetum Wraber 1963. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 343-344.

.