Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928

Eu-Piceetum (Cajander 1921) Keilland-Lund 1967

Діагностичні види: Athyrium filix-femina, Betula pendula, Calamagrostis villosa, Calluna vulgaris, Dicranum polysetum, Dryopteris carthusiana, Frangula alnus, Homogyne alpinа, Juniperus communis, Leucobryum glaucum, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Molinia caerulea, Moneses uniflora, Oxalis acetosella, Picea abies, Pinus sylvestris, Polytrichum spp., Populus tremula, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus.

Умови місцезростань: свіжі дерново-підзолисті супіщані ґрунти, часто з прошарками суглинків, без застійного зволоження.

Поширення в Україні: Західне Полісся.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Eu-Piceetum (Cajander 1921) Keilland-Lund 1967. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 343.

.