Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928

Cembro-Piceetum Myczkowski et Lesiński 1974

Діагностичні види: Pinus cembra.

Умови місцезростань: гірсько-лісові сильнопідзолисті кам’янисті бриловоскелетні ґрунти поблизу верхньої межі лісу на висотах 1100—1400 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Ґорґани).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9410). Діагностичний вид асоціації занесений до Червоної книги України. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Cembro-Piceetum Myczkowski et Lesiński 1974. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 342.

.