Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928

Luzulo luzuloidis-Piceetum Br.-Bl. et Sissingh in Br.-Bl. et al. 1939

Діагностичні види: Luzula luzuloides.

Умови місцезростань: нижня частина смуги ялинових лісів на висотах 600—1000 м над р. м., на кислих ґрунтах, які розвиваються на елювії пісковиків.

Поширення в Україні: Карпати (Ґорґани).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9410). 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Luzulo luzuloidis-Piceetum Br.-Bl. et Sissingh in Br.-Bl. et al. 1939. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 343.

.