Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928

Hieracio transsilvanicae-Piceetum Pawłowski et Walas 1949

Synonyms: Piceetum oricarpaticum Pawłowski et Walas 1949 nom. illeg. 

Діагностичні види: Hieracium transsilvanicum, Lonicera nigra, Luzula sylvatica, Lycopodium annotinum, Oxalis acetosella, Soldanella hungarica auct.

Умови місцезростань: круті кам’янисті, недоступні для випасання схили з кислими ґрунтами на верхній межі лісу.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Чивчино-Гринявські гори).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9410).

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Hieracio transsilvanicae-Piceetum Pawłowski et Walas 1949. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 344.

.