Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928

Querco-Piceetum (Matuszkiewicz 1952) Matuszkiewicz et Polakowska 1955

Діагностичні види: Calamagrostis arundinacea, Carpinus betulus, Daphne mezereum, Dryopteris carthusiana, Euonymus verrucosa, Mycelis muralis, Moehringia trinervia, Populus tremula, Quercus robur, Rubus idaeus, Stellaria holostea, Urtica dioica.

Умови місцезростань: найбагатші суходільні ялинники Полісся і Розточчя на дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних, часто глеюватих ґрунтах.

Поширення в Україні: Полісся, Розточчя.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Querco-Piceetum (Matuszkiewicz 1952) Matuszkiewicz et Polakowska 1955. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 344.

.