Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС PLANTAGINETEA MAJORIS TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Synonyms: Plantaginetea majoris Tx. et Preising in Tx. 1950 (art. 2b, 8, nom. nud.).


Діагностичні види: Inula britannica, Juncus tenuis, Lepidotheca suaveolens, Plantago major, Polygonum aviculare, Potentilla anserina, Taraxacum officinale, Trifolium repens.


Рудеральні низькорослі угруповання однорічників і багаторічників, що формуються під впливом витоптування і випасання в умовах як достатнього, так і надмірного зволоження, переважно відкритих місцезростань, зазвичай у межах населених пунктів (переважно сільської місцевості), уздовж автошляхів і місць випасання. Трапляються на ущільнених субстратах, частково нітрифікованих, природних й антропогенних біотопів.

.