Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС PLANTAGINETEA MAJORIS TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Potentillion anserinae Tx. 1947

Potentilletum anserinae Rapaics 1927

Synonyms: Potentilletum anserinae Rapaics 1927 em. Passarge 1964.


Діагностичні види: Lepidotheca suaveolens, Potentilla anserina, Rumex crispus.
Умови місцезростань: вологі ущільнені нітрифіковані ґрунти в сільській місцевості у місцях зосередження водоплавних птахів. На алювіальних відкладах річок у місцезростаннях, які зазнають впливу паводків і періодичного витоптування.
Поширення в Україні: у всіх регіонах — зазвичай.
Синсозологічний статус: не має.

.