Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС PLANTAGINETEA MAJORIS TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Potentillion anserinae Tx. 1947

Blysmo-Juncetum compressi (Libbert 1930) Tx. 1950

Діагностичні види: Blysmus compressus, Carex distans, Juncus compressus, Trifolium fragiferum.
Умови місцезростань: витоптувані береги із супіщаними та суглинистими ґрунтами з незначним засоленням.
Поширення в Україні: у всіх регіонах.
Синсозологічний статус: не має.

.