Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС PLANTAGINETEA MAJORIS TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Plantagini-Prunellion Eliáš 1980

Prunello-Plantaginetum majoris Faliński 1963

Діагностичні види: Geum urbanum, Plantago major, Poa annua, Prunella vulgaris, Ranunculus repens.
Умови місцезростань: помірно зволожені ділянки з незначним рівнем витоптування на чорноземах і дерново-підзолистих ґрунтах.
Поширення в Україні: у всіх регіонах — зазвичай.
Синсозологічний статус: не має.

.