Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС PLANTAGINETEA MAJORIS TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Potentillion anserinae Tx. 1947

Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati Tx. 1937

Synonyms: Rumici-Alopecuretum Tx. 1950.


Діагностичні види: Alopecurus geniculatus, Ranunculus repens.
Умови місцезростань: знижені ділянки у долинах річок з чорноземними супіщаними ґрунтами, заливні береги зі значним впливом випасання.
Поширення в Україні: у всіх регіонах.
Синсозологічний статус: не має.

.