Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС PLANTAGINETEA MAJORIS TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Potentillion anserinae Tx. 1947

Potentilletum reptantis Eliáš 1974

Діагностичні види: Achillea submillefolium, Glechoma hederacea, Lolium perenne, Plantago major, Poa annua, Potentilla reptans, Prunella vulgaris, Taraxacum officinale, Verbena officinalis.
Умови місцезростань: узбіччя сільських доріг, береги канав, рідко — біля будівель і огорож на нітрифікованих ґрунтах. Часто в долинах річок на чорноземах та оглеєних ґрунтах. Рівень витоптування незначний.
Поширення в Україні: лісова та лісостепова зони — зазвичай, Степ — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.