Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС PLANTAGINETEA MAJORIS TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Potentillion anserinae Tx. 1947

Rumici crispi-Agrostietum stoloniferae Moor 1958

Synonyms: Rorippo-Agrostietum (Moor 1958) Oberd. et T. Müller 1961.


Діагностичні види: Agrostis stolonifera, Inula britannica, Mentha pulegium, Ranunculus repens, Rorippa sylvestris, Rumex crispus.
Умови місцезростань: заливні береги водойм, водопої з чорноземними й супіщаними ґрунтами з достатнім рівнем зволоження, що зазнають періодичного затоплення, нерегулярного витоптування та ущільнення.
Поширення в Україні: у всіх регіонах.
Синсозологічний статус: не має.

.