Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС PLANTAGINETEA MAJORIS TX. ET PREISING EX VON ROCHOW 1951

Союз Potentillion anserinae Tx. 1947

Synonyms: Lolio-Potentillion anserinae Tx. 1947; Agrostion stoloniferae Görs 1966 (art. 31).


Діагностичні види: Agrostis stolonifera, Alopecurus geniculatus, Elytrigia repens, Rorippa sylvestris, Rumex crispus, Trifolium fragiferum.


Угруповання вологих лук рівнинних і злегка знижених ділянок переважно притерасної або центральної частин річкових заплав на дерново-глейових і торф’янистих ґрунтах зі слабкою аерацією та інтенсивним пасовищним використанням.

.