Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LITTORELLETEA UNIFLORAE BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Synonyms: Isoëto-Littorelletea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 p. p. (art. 35); Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tx. 1943 (art. 2b, nom. nud.); Littorelletea uniflorae Tx. 1947 (art. 31); Utricularietea den Hartog et Segal 1964 (syntax. syn.); Utricularietea intermedio-minoris Pietsch 1965 (art. 2b, 32a); Isoëtetea Pietsch 1966; Utricularietea intermedio-minoris Pietsch ex Krausch 1968; Juncetea bulbosi Tx. et Dierßen 1972 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Aldrovanda vesiculosa, Callitriche palustris, Eleocharis acicularis, Isoëtes lacustris, Marsilea quadrifolia, Sparganium minimum, Utricularia bremii, U. intermedia, U. minor.

Угруповання багаторічних земноводних макрофітів у літоральних смугах мезо- і оліготрофних водойм з коливанням рівня води протягом періоду вегетації, піщаними, піщано-мулистими, піщано-глинистими, піщано-торф’янистими та щебенисто-галечниковими донними відкладами.

.