Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LITTORELLETEA UNIFLORAE BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Littorellion uniflorae Koch ex Klika 1935

Eleocharito acicularis-Schoenoplectetum supini Soó et Ubrizsу 1948

Synonyms: Schoenoplectetum supini Soó 1936.

Діагностичні види: Eleocharis acicularis, Scirpus supinus.

Умови місцезростань: мезотрофні водойми з товщею води 20—40 см, коливанням її рівня протягом періоду вегетації та мулистими донними відкладами. Важливим чинником формування угруповань є триваліший період затоплення протягом періоду вегетації порівняно із пересиханням.

Поширення в Україні: Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.