Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LITTORELLETEA UNIFLORAE BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Littorellion uniflorae Koch ex Klika 1935

Synonyms: Eleocharition acicularis Jouanne 1925 (phantom); Littorellion uniflorae Koch 1926 p. p. (art. 2b, nom. nud.); Littorellion uniflorae Malcuit 1929 (art. 2b); Isoëtion lacustris Nordhagen 1937 (art. 2b, nom. nud.); Littorellion uniflorae sensu auct. non Koch ex Tx. 1937 (pseudonym); Littorellion Sauer 1937 (art. 2b, 33); Elatino-Eleocharition acicularis Pietsch 1965 (phantom); Eleocharition acicularis Pietsch 1965 (phantom); Eleocharition acicularis Pietsch 1966 (art. 2b, nom. nud.); Eleocharition acicularis Pietsch 1967 (phantom); Apio-Pilularion globuliferae Schoof-van Pelt 1973 (phantom); Eleocharition acicularis Pietsch ex Dierßen 1975 (art. 29); Eu-Littorellion uniflorae (Koch 1926) Pietsch 1977 (art. 2b).

Діагностичні види: Callitriche palustris, Elatine hydropiper, E. triandra, Eleocharis acicularis, Ranunculus flammula.

Угруповання низькорослих земноводних багаторічних видів у мезоевтрофних і мезотрофних слабопроточних водоймах зі значним коливанням рівня води протягом періоду вегетації.

.