Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС SALICETEA PURPUREAE MOOR 1958

Synonyms: Alno-Populetea Fukarek et Fabijanić 1958 (art. 2b); Populetea albae Br.-Bl. 1962 (phantom); Alno-Populetea Fukarek 1964 (art. 2b); Rubo-Salicetea purpureae (Moor 1958) Passarge in Passarge et G. Hofmann 1968 (art. 29c); Salici-Populetea nigrae Rivas-Martínez et Cantó ex Rivas-Martínez 1987; Salici purpureae-Populetea nigrae Rivas-Martínez et Cantó ex Rivas-Martínez et al. 1991; Salici purpureae-Populetea nigrae (Rivas-Martínez et Cantó ex Rivas-Martínez et al. 1991) Rivas-Martínez et Cantó in Rivas-Martínez et al. 2002 p. p. (art. 29b).

Діагностичні види: Amorpha fruticosa, Calystegia sepium, Populus alba, P. nigra, Salix alba, S. fragilis, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis, Symphytum officinale.

Заплавні деревні вербові й тополеві, а також чагарникові угруповання та насадження на вологих мулувато-болотних, дернових, піщаних та щебенистих алювіальних ґрунтах. 

Література: Фіцайло Т.В., Дубина Д.В., Дзюба Т.П. КЛАС SALICETEA PURPUREAE MOOR 1958. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 386.

.