Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС SALICETEA PURPUREAE MOOR 1958

Союз Salicion albae Soó 1951

Myosotido palustris-Salicetum albae Shevchyk et Solomakha 1996

Діагностичні види: Alisma plantago-aquatica, Caltha palustris, Galium palustre, Lythrum salicaria, Myosotis scorpioides, Salix alba.

Умови місцезростань: постійно затоплені навесні пониження та розширення проток з повільною течією, де переважають процеси акумуляції алювію на мулувато-болотних ґрунтах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 92A0).

Література: Фіцайло Т.В., Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Асоціація Myosotido palustris-Salicetum albae Shevchyk et Solomakha 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 387.

Протолог

  • Шевчик В.Л., Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності островів Круглик та Шелестів Канівського природного заповідника. Український фiтоценологічний збірник. Сер. А. 1996. Вип. 1. С. 12—27. PDF (420.84 KB)
.