Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС SALICETEA PURPUREAE MOOR 1958

Союз Salicion albae Soó 1951

Salici acutifoliae-Amorphetum fruticosae Senchylo et al. 1999

Діагностичні види: Amorpha fruticosa, Poa nemoralis, P. pratensis, Rumex thyrsiflorus, Salix acutifolia, Urtica dioica.

Умови місцезростань: знижені незатоплені або періодично затоплювані водою ділянки, берегові схили проток, днища канав. 

Поширення в Україні: Лісостеп.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В., Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Асоціація Salici acutifoliae-Amorphetum fruticosae Senchylo et al. 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 388-389.

.