Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС SALICETEA PURPUREAE MOOR 1958

Союз Galio veri-Aristolochion clematidis Shevchyk et Solomakha in Shevchyk et al. 1996

Galio veri-Aristolochietum clematidis Shevchyk et Solomakha in Shevchyk et al. 1996

Діагностичні види: Aristolochia clematitis, Asparagus officinalis, Calamagrostis epigeios, Galium boreale, G. verum, Genista tinctoria, Oenothera biennis, Populus nigra, Salix acutifolia, Tanacetum vulgare.

Умови місцезростань: екотопи у зрілій частині річкових заплав на слабосформованих дернових легкосупіщаних ґрунтах у вигляді невеликих пристовбурних ділянок.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 92A0). 

Література: Фіцайло Т.В., Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Асоціація Galio veri-Aristolochietum clematidis Shevchyk et Solomakha in Shevchyk et al. 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 391.

.