Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС SALICETEA PURPUREAE MOOR 1958

Союз Salicion albae Soó 1951

Populetum nigro-albae Slavnić 1952

Діагностичні види: Amorpha fruticosa, Phragmites australis, Populus alba, P. nigra, Salix alba.

Умови місцезростань: підвищені ділянки з дерново-піщаними і лучно-болотними ґрунтами в умовах періодичного затоплення.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 92A0). 

Література: Фіцайло Т.В., Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Асоціація Populetum nigro-albae Slavnić 1952. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 388.

.