Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС SALICETEA PURPUREAE MOOR 1958

Союз Salicion albae Soó 1951

Salici-Populetum (Tx. 1931) Meijer-Drees 1936

Діагностичні види: Agrostis stolonifera, Populus nigra, Salix alba.

Умови місцезростань: ділянки з дерново-піщаними та лучно-болотними ґрунтами, які витримують тривале затоплення і розміщуються за смугою прируслових вербняків.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 92A0). 

Література: Фіцайло Т.В., Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Асоціація Salici-Populetum (Tx. 1931) Meijer-Drees 1936. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 388.

Протолог

  • Meijer-Drees E. De bosvegetatie von de Achterhoek en enkele aangrenzende gebieden. Wageningen: H. Veenman & Zonen, 1936. 171 p. Синонім до Salicetum albae Issler 1926.
.