Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС SALICETEA PURPUREAE MOOR 1958

Союз Salicion albae Soó 1951

Poo nemoralis-Salicetum albae Shevchyk et Solomakha 1996

Діагностичні види: Acer negundo, Poa nemoralis, Salix alba, Scrophularia nodosa, Scutellaria galericulata.

Умови місцезростань: відносно багаті і добре дреновані дернові шаруватоглеюваті легкосупіщані ґрунти, які затоплюються під час весняних повеней і залишаються вологими влітку. Угруповання асоціації є заплавно-лісовими ценозами, які рідко трапляються невеликими «острівцями» у зрілій частині заплав річок на підвищеннях низького рівня.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В., Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Асоціація Poo nemoralis-Salicetum albae Shevchyk et Solomakha 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 388.

Протолог

  • Шевчик В.Л., Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності островів Круглик та Шелестів Канівського природного заповідника. Український фiтоценологічний збірник. Сер. А. 1996. Вип. 1. С. 12—27. PDF (420.84 KB)
.