Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Salicornion prostratae Géhu 1992

Synonyms: Salicornion prostratae Soó 1933 corr. Borhidi 1996 (art. 31, corr. superfl.); Thero-Suaedion Vicherek 1973 (art. 31); Salicornion prostratae Sanda et al. 1999 (art. 31).

Діагностичні види: Salicornia perennans, Suaeda salsa.

Піонерні угруповання з переважанням однорічних сукулентних гіпергалофітів на періодично заливних місцезростаннях з солончаковими ґрунтами.

Література: Дзюба Т.П. Союз Salicornion prostratae Géhu 1992. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 330.

.