Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Salicornion prostratae Géhu 1992

Bassietum hirsutae Şerbănescu 1965

Діагностичні види: Bassia hirsuta.

Умови місцезростань: солончаки й алювіальні ділянки прибережних частин надморських кіс, лиманів і островів з піщано-черепашковими ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: діагностичний вид асоціації знаходиться на північній межі свого ареалу. У складі угруповань беруть участь й інші пограничноареальні види (Petrosimonia oppositifolia і Bassia sedoides). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Bassietum hirsutae Şerbănescu 1965. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 331.

.