Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Salicornion prostratae Géhu 1992

Halimionetum pedunculatae Şerbănescu 1965

Діагностичні види: Halimione pedunculata.

Умови місцезростань: короткозаливні ділянки з глейовими (гирлові частини річок) та піщано-черепашковими (приморські коси) ґрунтами, а також ділянки, що зазнавали у минулому впливу алювіальної діяльності моря.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). У їх складі трапляються занесені до Європейського Червоного списку та Червоної книги Чорного моря Asparagus litoralis, Червоного списку МСОП, Червоної книги України, Червоної книги Чорного моря — Frankenia pulverulenta. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Halimionetum pedunculatae Şerbănescu 1965. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 332.

.