Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Salicornion prostratae Géhu 1992

Petrosimonio oppositifoliae-Salicornietum Korzhenevsky et Klyukin in Dubyna et al. 2007

Synonyms: Petrosimonio oppositifoliae-Salicornietum Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 2a).

Діагностичні види: Petrosimonia oppositifolia, Salicornia perennans.

Умови місцезростань: дещо підвищені ділянки реградованих солончаків, а також ділянки з меншим засоленням, без тривалого нагінного підтоплення; алювіальні ділянки, що виходять з-під впливу нагінних надмірно мінералізованих вод.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я, Керченський півострів.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1310). У їх складі з високим ступенем константності беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica, Lepidium syvaschicum (вид також занесений до Червоної книги України) та Suaeda baccifera. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Petrosimonio oppositifoliae-Salicornietum Korzhenevsky et Klyukin in Dubyna et al. 2007. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 331.

.