Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Salicornion prostratae Géhu 1992

Salicornietum prostratae Soó 1927

Synonyms: Salicornietum europaeae Soó 1927 ex Wendelberger 1943.

Діагностичні види: Salicornia perennans.

Умови місцезростань: знижені ділянки навколо лиманів, озер, заток, глибокі мулисті улоговини та днища озер, які пересихають, п’єдестали розмитих островів (у Присивашші).

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я, солончаки Лівобережного Дніпра, Передкарпаття.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1310). У їх складі з високим ступенем константності бере участь занесена до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica.

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Salicornietum prostratae Soó 1927. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 330-331.

.