Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Salicornion prostratae Géhu 1992

Petrosimonio oppositifoliae-Bassietum sedoidis Shelyag-Sosonko et al. 1989

Діагностичні види: Bassia sedoides, Petrosimonia oppositifolia.

Умови місцезростань: ділянки надмірно деградованих солончаків, часто з пухким горизонтом; дещо підвищені території, де спостерігаються початкові стадії реградації солончаків, прибережні знижені ділянки надморських кіс та береги лиманів.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: діагностичні види асоціації знаходяться на межі свого географічного ареалу. У складі угруповань беруть участь занесені до Червоного списку МСОП, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря Frankenia pulverulenta, Європейського Червоного списку — Puccinellia syvaschica, Червоної книги України — Limonium tschurjukiense. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Petrosimonio oppositifoliae-Bassietum sedoidis Shelyag-Sosonko et al. 1989. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 332.

.