Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Salicornion prostratae Géhu 1992

Ofaisto monandri-Salicornietum Dubyna et Neuhäuslová 2003

Діагностичні види: Ofaiston monandrum, Pholiurus pannonicus, Salicornia perennans.

Умови місцезростань: ділянки сильно реградованих пухких солончаків, а також новоутворені і менш засолені ділянки.

Поширення в Україні: острови затоки Сиваш.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1310). Діагностичний вид Ofaiston monandrum зростає на крайній західній межі свого ареалу, Pholiurus pannonicus — рідкісний вид. У складі угруповань беруть участь занесені до Червоного списку МСОП, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря Frankenia pulverulenta, Європейського Червоного списку — Puccinellia syvaschica, Червоної книги України — Limonium tschurjukiense. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Ofaisto monandri-Salicornietum Dubyna et Neuhäuslová 2003. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 332-333.

.