Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985

Synonyms: Poion angustifoliae Shelyag-Sosonko et Solomakha 1983 (art. 2b, 5); Trifolion montani Naumova 19862 ; Potentillo argenteae-Poion angustifoliae Solomakha 1996 (syntax. syn.); Scabioso ochroleucae-Poion angustifoliae Bulokhov 2001 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Agrimonia eupatoria, Agrostis vinealis, Carex praecox, Dianthus borbasii, Euphorbia virgata, Filipendula vulgaris, Koeleria delavignei, Poa angustifolia, Potentilla argentea, Ranunculus polyanthemos, Stellaria graminea, Trifolium montanum.

Ксеромезофітні й мезоксерофітні угруповання підвищених елементів рельєфу на дернових піщаних і супіщаних ґрунтах, поширені переважно у прируслових, рідше — центральних частинах річкових заплав, а також на дерново-лучних ґрунтах поза заплавами. 

Література: Куземко А.А. КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 206.

.