Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985

Koelerio-Agrostietum vinealis (Sipaylova et al. 1985) ShelуagSosonko et al. 1987

Synonyms: Agrostietum vinealis Shelуag-Sosonko, Solomakha et Sipaylova 1986 (syntax. syn.); Koelerietum delavignei Stepanovič 1997 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Agrostis vinealis, Koeleria delavignei.

Умови місцезростань: верхні й середні частини схилів високих і середньовисоких грив та пасм, а також плоскі підвищено-рівнинні ділянки центральної і прируслової частин заплав. У долинах великих і середніх річок угруповання трапляються в усіх частинах заплави. Приурочені до ділянок з дерновими слабооглеєними піщаними й супіщаними, піщано-пилуватими та пилувато-супіщаними, рідше — суглинистими ґрунтами, які щорічно збагачуються поживними речовинами, що відкладаються під час весняної повені. Із заляганням ґрунтових вод на глибині 1,5—2,0 м.

Поширення в Україні: заплави Поліського Дніпра, середніх (річки Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Тетерів) і малих (річки Судость, Івотка, Убедь) поліських річок, рідше — заплави лісостепових і степових річок (Псел, Ворскла, Сула, Рось, Уж, Оріль).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 2330).

Література: Куземко А.А. Асоціація Koelerio-Agrostietum vinealis (Sipaylova et al. 1985) ShelуagSosonko et al. 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 207.

.