Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985

Festuco valesiacae-Poetum angustifoliae Mirkin in Denisova et al. 1986

Synonyms: Dauco carotae-Agrostietum tenuis Bulokhov 1990 (syntax. syn.); Agrimonio eupatoriae-Poetum angustifoliae Bulokhov et Radchenko 1999 (syntax. syn.); Potentillo impolitae-Festucetum valesiacae Goncharenko 2003 (syntax. syn.); Poo angustifoliae-Festucetum valesiacae Sapegin et al. 2009 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Festuca valesiaca, Poa angustifolia.

Умови місцезростань: плоскі вершини найвищих грив прируслової і центральної частин заплав з лучними чорноземоподібними супіщаними ґрунтами, з ґрунтовими водами на глибині 2,0—2,5 м і більше.

Поширення в Україні: заплави лісостепових (Дніпро, Ворскла, Псел, Сула, Рось) і степових (Оріль, Самара, Сіверський Донець, Інгул, Інгулець, Айдар, Молочна, Вовча, Лозоватка) річок.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6270). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Festuco valesiacae-Poetum angustifoliae Mirkin in Denisova et al. 1986 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 210.

.