Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985

Festuco valesiacae-Agrostietum vinealis Shelуag-Sosonko et al. in Shelyag-Sosonko et al. 1987

Synonyms: Festuco valesiacae-Agrostietum vinealis Shelyag-Sosonko et al. 1985 (art. 1). 

Діагностичні види: Agrostіs vinealis, Festuca valesiaca. 

Умови місцезростань: плоскі вершини й верхні частини схилів високих гряд, що добре прогріваються, з лучними чорноземоподібними та дерновими суглинистими і супіщаними ґрунтами, на ділянках, що зазнають значного впливу випасання. У напрямку з півночі на південь збільшується ступінь засолення ґрунту. Ґрунтові води на глибині понад 2 м. 

Поширення в Україні: заплави лісостепових (річки Ворскла, Псел, Сула, Удай, Прут, Рось), рідше — степових (Дніпро в нижній течії, Оріль, Самара, Сіверський Донець, Інгул, Айдар, Молочна, Вовча, Лозоватка, Обитічна) річок; на Полісся заходять переважно заплавою р. Дніпро, рідко трапляються у заплавах Сож, Сейм, Судость, Івотка. 

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 2330).

Література: Куземко А.А. Асоціація Festuco valesiacae-Agrostietum vinealis Shelуag-Sosonko et al. in Shelyag-Sosonko et al. 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 207-208.

.