Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985

Carici praecoci-Alopecuretum pratensis Mirkin in Denisova et al. 1986

Діагностичні види: Alopecurus pratensis, Carex praecox, Galium verum, Koeleria delavignei, Poa angustifolia.

Умови місцезростань: частіше у прирусловій частині річкових заплав на знижених ділянках, зокрема міжпасмових зниженнях, у центральній — на рівнинних і рівнинно-підвищених, у прирусловій — на підвищених ділянках. Найчастіше угруповання формуються на слаборозвинутих дернових ґрунтах переважно легкого механічного складу (піщаних та супіщаних); необхідною умовою формування ценозів є значні коливання рівня зволоження екотопів протягом сезону, що найчастіше зумовлено особливостями гідрорежиму заплави, оскільки часто ці угруповання формуються у пониззях і гирлових ділянках річок, а також на ділянках, що зазнають впливу гідроспоруд.

Поширення в Україні: переважно на Лівобережжі як у лісовій, так і лісостеповій зонах. Виявлені у заплавах річок Десна, Судость, Снов (Чернігівська обл.), Сейм (Чернігівська та Сумська області), Івотка (Сумська обл.), Ворскла, Псел, Хорол, Коломак (Полтавська обл.), Сіверський Донець, Оскол (Харківська обл.). Значно рідше фітоценози асоціації трапляються у східних регіонах Правобережжя, переважно в Лісостепу. Виявлені в заплавах річок Гірський Тікич, Тясмин, Ірдинка (Черкаська обл.).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6270).

Література: Куземко А.А. Асоціація Carici praecoci-Alopecuretum pratensis Mirkin in Denisova et al. 1986. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 209.

.