Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985

Agrostio vinealis-Calamagrostietum epigei Shelуag-Sosonko et al. ex Shelуag-Sosonko et al. 1985

Діагностичні види: Agrostіs vinealis, Artemisia abrotanum, Asparagus officinalis, Calamagrostis epigeios, Carex ligerica, C. praecox, Centaurea diffusa, Dianthus borbasii, Eryngium planum, Euphorbia virgata, Festuca beckeri, Oenothera biennis, O. rubricaulis, Plantago arenaria, Rhinanthus aestivalis, Silene tatarica.

Умови місцезростань: прируслові частини заплав у середніх і верхніх ділянках схилів пасм та невисоких грив; міжпасмові рівнинні ділянки. Нерідко заходять (у заплавах великих річок) у центральні й навіть притерасні частини, де є відповідні екотопи. Угруповання приурочені до пухких піщаних або пилуватопіщаних, різною мірою задернованих алювіальних відкладів, слаборозвинених дернових піщаних і супіщаних ґрунтів, у південних регіонах — зі слабким засоленням. Ґрунтові води на глибині 1,7—2,0 м і більше.

Поширення в Україні: заплави поліських (Десна, Прип’ять, Сож, Тетерів, Случ, Горинь, Стир, Сейм), рідше — лісостепових (Рось, Псел, Ворскла, Сіверський Донець) і степових (Інгул) річок. Найбільші площі угруповань асоціації відзначені у заплаві Поліського Дніпра.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 2330).

Література: Куземко А.А. Асоціація Agrostio vinealis-Calamagrostietum epigei Shelуag-Sosonko et al. ex Shelуag-Sosonko et al. 1985. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 208.

.