Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985

Poёtum angustifoliae Shelуag-Sosonko et al. 1986

Synonyms: Medicagini lupulinae-Poetum angustifoliae Bulokhov 1990 (syntax. syn.); Potentillo argenteae-Poetum angustifoliae Solomakha 1996 (art. 3); Poo angustifoliae-Arrhenatheretum elati Shevchyk et Solomakha 1996 (syntax. syn.); Agrimonio eupatoriae-Poetum angustifoliae sensu Goncharenko 2003 non Bulokhov et Radchenko 1999 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Poa angustifolia, Potentilla argentea.

Умови місцезростань: верхні або середні частини пологих схилів середньовисоких пасм і рівнинно-підвищених, добре дренованих ділянок заплав; поза заплавами трапляються на схилах долин річок та яружно-балкових систем. Угруповання поширені на ділянках з добре дренованими дерновими і дерновослабопідзолистими, а також лучними супіщаними і суглинистими ґрунтами, слабогумусованими типовими чорноземами різного ступеня змитості, з ґрунтовими водами на глибині 1,2—2,0 м і більше.

Поширення в Україні: на вододілах — у південних районах лісової зони; у заплавах поліських (Дніпро, Десна, Сейм, Снов), лісостепових (Дніпро, Ворскла, Сула, Псел, Коломак, Мерла, Рось, Сіверський Донець) і степових (Дніпро, Оріль, Самара, Вовча, Молочна) річок.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6270).

Література: Куземко А.А. Асоціація Poёtum angustifoliae Shelуag-Sosonko et al. 1986. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 209-210.

.