Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Scheuchzerion palustris Nordhagen ex Tx. 1937

Synonyms: Rhynchosporion albae sensu auct., non Koch 1926 (pseudonym); Sphagnion cuspidati Krajina 1933 (art. 38); Scheuchzerion palustris Nordhagen 1936 (phantom); Leuko-Scheuchzerion palustris Nordhagen 1943 (art. 2b); Molinio caeruleae-Rhynchosporion albae (Koch 1926) de Foucault 1984 (art. 29a).

Діагностичні види: Drosera rotundifolia, Oxycoccus palustris, Rhynchospora alba, Sphagnum fallax, S. subsecundum.

Угруповання мезотрофних і мезоевтрофних осоково-сфагнових боліт на заболочених плавах, узбережжях озер, а також в депресіях і осушувальних ярах на оліготрофних болотах.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.