Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Scheuchzerion palustris Nordhagen ex Tx. 1937

Scheuchzerietum palustris (Paul 1910) Tx. 1937

Діагностичні види: Oxycoccus palustris, Scheuchzeria palustris, Sphagnum fallax, S. fuscum, S. magellanicum, S. squarrosum.

Умови місцезростань: постлімнеальні осоково-сфагнові болота, плави льодовиково-карстових озер, зрідка — гірські депресії.

Поширення в Україні: Полісся, північно-західна частина Лісостепу, Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7150). Діагностичний вид синтаксону — Scheuchzeria palustris — занесений до Червоної книги України.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.